Adriaan

Divider

Ik werkte in een veeleisende baan als strategie consultant bij een groot internationaal kantoor. Ik ben naar Rian toegegaan om beter om te kunnen leren omgaan met de druk op mijn werk. Ik legde mezelf teveel druk om te presteren op in een omgeving met veel en korte deadlines en ik had geen goede methode om hiermee om te gaan. Ik ging in tijden van stress als oplossing vaak nog harder werken, zonder lang stil te staan bij de oorzaak van de stress en zonder de richting van mijn werk goed te plannen. Hierdoor kon ik in mijn werk gestresst en neerslachtig worden.

Rian heeft me enorm geholpen met dit probleem. Allereerst met het uitpluizen en begrijpen van de oorzaak van het probleem (zowel persoonlijk als in mijn omgeving), maar met name met schetsen van alternatieve coping methoden en de juiste handvatten laten inzien om dit te integreren in mijn dagelijkse werkzaamheden. Zo heeft ze me geholpen met het herkennen van de momenten van stress en de gepaard gaande emoties en me geleerd de tijd te nemen om te reflecteren: “waar maak ik me nou echt zorgen over?” en “wat zou me helpen om meer vertrouwen te krijgen”?

Rian is zeer snel van begrip in het herkennen van geschetste situaties en emoties; vaak was een halve zin al genoeg om duidelijk te maken wat er dwarszat, terwijl ik hier bij vrienden of collega’s minstens tien zinnen voor nodig zou hebben. Ze is op een unieke manier in staat om me op een andere manier te laten kijken naar mijn emoties, door de juiste vragen te stellen. Ze schroomt niet om me hier te prikkelen of uit te dagen, maar doet dit op een zeer constructieve manier. 

Concluderend heeft Rian een essentiële bijdrage geleverd in het leren omgaan met druk, stress en presteren. Ik heb de weg omhoog weer gevonden en leer iedere dag bij.

Contact

Divider

MAAS ontwikkelingsconsultants

Rosariumlaan 39

3972 GG Driebergen

+31(0)6 21876808

rianhoorens@me.com

Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met Rian Hoorens-Maas.