Han Kolff

Divider

Rian heeft mij in 2005-2006 in 2 keer 6 sessies gecoacht met als einddoel effectiever leiding te geven. Thema’s hierin waren het verder verhogen van zelf-bewustzijn, empatisch vermogen, en flexibiliteit in gedrag.

Rian is een professional die ruimte laat om methodieken aan te passen aan de persoon, het moment en de context. Hierin luistert ze goed verbaal, non-verbaal, bewust en onbewust. Ze stuurt op een prettige wijze naar zelf-ontdekking en motiveert op deze wijze om zelf te leren en te groeien.

Rian straalt vertrouwen uit, kent haar vak en creëert een omgeving die in balans is en van waaruit het makkelijk is om wegen te vinden naar verdere zelf-ontplooiing en groei.

Contact

Divider

MAAS ontwikkelingsconsultants

Rosariumlaan 39

3972 GG Driebergen

+31(0)6 21876808

rianhoorens@me.com

Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met Rian Hoorens-Maas.