Jitte de Vries

Divider

Na 20 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt te hebben, begon ik aan een nieuwe baan als Corporate Controller bij Nutreco. Dit riep bij mij een aantal vragen op: hoe zorg ik dat ik een goede entree maak bij mijn nieuwe werkgever? Hoe bouw ik snel een nieuw intern netwerk op? Hoe zorg ik dat het vertrouwen win van mijn team en collega’s? Hoe neem ik de organisatie mee met de nieuwe initiatieven waarvoor ik binnen ben gehaald? En hoe voorkom ik de valkuilen waarin ik zoveel ‘nieuwkomers’ bij mijn vorige werkgever heb zien stappen (teveel, te snel willen veranderen zonder draagvlak gecreëerd te hebben)?

Ik kwam snel tot de conclusie dat ik een goede coach nodig had om mij te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen. Rian bleek voor mij de juiste persoon en in een aantal sessies hebben we samen dit vraagstuk op een effectieve manier behandeld.

Kenmerkend voor de stijl van Rian is haar zeer persoonlijke benadering gebaseerd op de meest recente inzichten uit de psychologische wetenschap. Door het stellen van gerichte vragen laat zij haar coachee tot relevante inzichten komen terwijl ze op het juiste moment handreikingen en suggesties doet om deze verder te verdiepen. Dit soort sessies behandelt al snel niet meer alleen het vraagstuk waarvoor je gekomen bent, maar verschaft ook dieper inzicht in je persoonlijkheidsstructuur en hoe die tot stand gekomen is, wat ze des te waardevoller maakt.

De sessies hebben me zeer geholpen om een succesvolle overgang naar mijn nieuwe werkgever te maken en nog steeds zit ik een aantal keer per jaar met Rian om zaken waar ik tegen aan loop te bespreken en continue ontwikkeling te waarborgen.

Contact

Divider

MAAS ontwikkelingsconsultants

Rosariumlaan 39

3972 GG Driebergen

+31(0)6 21876808

rianhoorens@me.com

Voor uitgebreide informatie kun je contact opnemen met Rian Hoorens-Maas.